Vår Praktik

ACT är ett multiprofessionellt företag och våra partners har stor erfarenhet av skatte-, företags- och privatklientärenden på Malta. Företaget är främst inriktat på skatte- och bolagsrättsliga frågor. Det är vår ambition att tillhandahålla den bästa tekniska och yrkesskickliga rådgivningen i landet.

Vi täcker alla aspekter av skatteplanering och representerar våra kunder hos skattemyndigheten. Omsorgsfull skatteplanering är hög prioritet för alla framsynta företag eller individer, särskilt i samband med gränsöverskridande transaktioner och i en föränderlig och transparant värld där skatteoptimering också ska ses i relation till etiska normer. Vi erbjuder våra kunder heltäckande expertråd i både lokala och gränsöverskridande frågor eftersom vi har starka band med ledande internationella advokat- och skattebyråer över hela världen och dessutom utmärkta kontakter på alla nivåer av skatteförvaltningen på Malta.

ACT gör sitt yttersta för att attrahera och vidareutbilda såväl advokater som revisorer och skatterådgivare. Våra klienter kan därför dra maximal nytta av företagets omfattande kompetens inom områden som bl.a. bolagsrätt, privatkunder, skatte- och momslagstiftning.

Genom att företagets partners och dess ledande medarbetare har starka akademiska band och ett aktivt kontaktnät som omfattar alla större intressenter på den maltesiska skattemarknaden har våra klienter alltid fördelen av den senaste utvecklingen på skatteområdet ur såväl ett maltesiskt som ett internationellt perspektiv.

Våra expertområden omfattar bland annat:

  • Omlokaliseringar till och från Malta
  • Skatterådgivning vid omstruktureringar och omorganisationer
  • Skatteplanering för förmögna personer, artister och idrottsmän
  • Skatteplanering för chefer och högt kvalificerade anställda i internationella företag
  • Skattekonsekvenser vid fastighetsförvärv och överlåtelser
  • Mervärdesskatt

För mer information om oss och om hur vi kan hjälpa Dig, kontakta en av företagets partners eller skicka ett mail till [email protected]. Vi ser fram emot att höra från Dig.

Bolagsbeskattning på Malta

Maltesiska företag är föremål för en skattesats på 35 % på globala intäkter och kapitalvinster.   Malta beviljar olika skattemässiga incitament både för bolag och deras aktieägare vid aktieutdelningar.  Malta är m...

Ta reda på mer

Etablering av bolag på Malta

Att etablera ett bolag på Malta är en ganska enkel procedur och kan genomföras på 2 arbetsdagar, förutsatt att vi har tillgång till den information, de medel och den förvärvsutredning vi behöver. Lagen som reglerar maltesiska bolag är bolagsla...

Ta reda på mer

Bosättning på Malta

Ett varmt klimat, vänliga människor, utmärkta infrastrukturer för kommunikation, låg brottslighet och många andra av de maltesiska öarnas särdrag har gjort Malta till en ypperlig destination för folk att bosätta sig i. Dessutom innebär l&a...

Ta reda på mer

Onlinespel på Malta

Under de senaste åren har ett stort antal operatörer av onlinespel etablerat sig på Malta och Malta Gaming Authority har hittills utfärdat över 400 licenser. SpellicenserDet finns fyra (4) olika spellicenser som en presumtiv sökande kan ansöka om, dessa ä...

Ta reda på mer

Betalningsinstitut på Malta

Malta har blivit en favoritdestination för att inrättabetalningsinstitut (även kallade Payment Services Providers eller PSP). Ett antal fördelar har bidragit till denna framgång, huvudsakligen men inte enbart de skattelättnader som beviljas inte bara betalningsinsti...

Ta reda på mer

Elektroniska penninginstitut på Malta

Malta har nyligen sett en ökning av antalet elektroniska penninginstitut (EMI:s) som vill starta verksamhet på Malta. Detta har till stor del berott på tillväxten inom e-handel och I-gaming industrin. EMI:s regleras av "Financial Institutions Act" och "Money Institutions Dir...

Ta reda på mer

Fusioner och företagsförvärv (M&A)

Vi har under de senaste åren företrätt ett antal internationella klienter vid olika gränsöverskridande transaktioner och gett råd avseende alla aspekter av maltesiska företagsstrukturer.   Vår företags- och M & A-avdelning erbjuder r&...

Ta reda på mer

Prospects – Företagsrådgivartjänster

"Prospects" är en ny plattform som upprättats av Maltas fondbörs i linje med dess engagemang för att öppna upp nya kapitalmarknadsmöjligheter, skapa stordriftsfördelar och att ge företag mer konkurrenskraft och hållbarhet.  Genom "Prospects" kan...

Ta reda på mer

Stöd till familjeföretag

Malta har nyligen infört en ny lagstiftning för att uppmuntra god förvaltning av familjeföretag, för att hjälpa familjeföretag att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och att hjälpa sådana företag att föra över verksam...

Ta reda på mer

Members of