Betalningsinstitut på Malta

Malta har blivit en favoritdestination för att inrättabetalningsinstitut (även kallade Payment Services Providers eller PSP). Ett antal fördelar har bidragit till denna framgång, huvudsakligen men inte enbart de skattelättnader som beviljas inte bara betalningsinstitut, utan även dess aktieägare och högkvalificerade utlandsstationerade. Andra fördelar är ”passrättigheterna” och en blomstrande och snabbt växande i-Gaming och e-handelsindustri.

Kapitalkrav för betalningsinstitut
PSP som har fått licens för de aktiviteter som listats ovan i andra tillägget till lagen om finansiella institutioner (Second Schedule to the Financial Institutions Act) är föremål för följande initiala kapitalkrav:

 • Om institutet endast tillhandahåller penningöverföringar ska dess kapital inte vid något tillfälle understiga € 20 000;
 • Om institutionen tillhandahåller sådan betaltjänst som anges i punkt (g) i det andra tillägget till lagen, ska dess kapital inte vid något tillfälle understiga € 50 000; och
 • Om institutet tillhandahåller någon av de betaltjänster som anges i punkterna (a) - (e) i det andra tillägget, ska dess kapital aldrig understiga € 125 000.

För PSP som också har tillstånd att utföra sådana andra aktiviteter (som anges under det första tillägget till lagen) som gäller generellt för finansiella institut, får MFSA:

 • sätta en nivå på startkapital som gäller för GFI´s; och
 • kräva ytterligare kapital beroende på den verksamhet som bedrivs i de aktiviteter PSP licensierats för. 

Varför Malta?
Några av de viktigaste fördelarna som Malta har att erbjuda är:

 • Fördelaktigt skattesystem
 • Tillgång till ett brett  skatteavtalsnätverk
 • Malta är ett EU-land och omfattas av de olika EU-direktiven
 • ”Passrättigheter” (EU-passet)
 • En välutbildad och engelsktalande arbetskraft
 • Utmärkt teknisk infrastruktur
 • Specialistkompetens såsom redovisningskonsulter, revisorer, jurister och skatterådgivare.
 • Attraktiva skattesatser för högkvalificerade medarbetare i sådana institutut.

Hur kan vi hjälpa till?
Vi erbjuder ett brett utbud av konsult., skatte-, compliance- och redovisningstjänster för att hjälpa dig under varje steg av ansökningsprocessen. Vårt multidisciplinära team kommer inte bara att hjälpa dig under ansökningsprocessen för din licens men, utan kommer att fortlöpande ge det stöd du behöver vad gällande regelefterlevnad, bokföring och skatteärenden.

För ytterligare information, kontakta företagets partner för skatte- och företagstjänster Stephen Balzan ([email protected]).

Besök följande länk för vår artikel om betalningsinstitut http://www.act.com.mt/articlespublications/Payment-Institutions-Malta.php

Bolagsbeskattning på Malta

Maltesiska företag är föremål för en skattesats på 35 % på globala intäkter och kapitalvinster.   Malta beviljar olika skattemässiga incitament både för bolag och deras aktieägare vid aktieutdelningar.  Malta är m...

Ta reda på mer

Etablering av bolag på Malta

Att etablera ett bolag på Malta är en ganska enkel procedur och kan genomföras på 2 arbetsdagar, förutsatt att vi har tillgång till den information, de medel och den förvärvsutredning vi behöver. Lagen som reglerar maltesiska bolag är bolagsla...

Ta reda på mer

Bosättning på Malta

Ett varmt klimat, vänliga människor, utmärkta infrastrukturer för kommunikation, låg brottslighet och många andra av de maltesiska öarnas särdrag har gjort Malta till en ypperlig destination för folk att bosätta sig i. Dessutom innebär l&a...

Ta reda på mer

Onlinespel på Malta

Under de senaste åren har ett stort antal operatörer av onlinespel etablerat sig på Malta och Malta Gaming Authority har hittills utfärdat över 400 licenser. SpellicenserDet finns fyra (4) olika spellicenser som en presumtiv sökande kan ansöka om, dessa ä...

Ta reda på mer

Betalningsinstitut på Malta

Malta har blivit en favoritdestination för att inrättabetalningsinstitut (även kallade Payment Services Providers eller PSP). Ett antal fördelar har bidragit till denna framgång, huvudsakligen men inte enbart de skattelättnader som beviljas inte bara betalningsinsti...

Ta reda på mer

Elektroniska penninginstitut på Malta

Malta har nyligen sett en ökning av antalet elektroniska penninginstitut (EMI:s) som vill starta verksamhet på Malta. Detta har till stor del berott på tillväxten inom e-handel och I-gaming industrin. EMI:s regleras av "Financial Institutions Act" och "Money Institutions Dir...

Ta reda på mer

Fusioner och företagsförvärv (M&A)

Vi har under de senaste åren företrätt ett antal internationella klienter vid olika gränsöverskridande transaktioner och gett råd avseende alla aspekter av maltesiska företagsstrukturer.   Vår företags- och M & A-avdelning erbjuder r&...

Ta reda på mer

Prospects – Företagsrådgivartjänster

"Prospects" är en ny plattform som upprättats av Maltas fondbörs i linje med dess engagemang för att öppna upp nya kapitalmarknadsmöjligheter, skapa stordriftsfördelar och att ge företag mer konkurrenskraft och hållbarhet.  Genom "Prospects" kan...

Ta reda på mer

Stöd till familjeföretag

Malta har nyligen infört en ny lagstiftning för att uppmuntra god förvaltning av familjeföretag, för att hjälpa familjeföretag att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och att hjälpa sådana företag att föra över verksam...

Ta reda på mer

Members of