Bolagsbeskattning på Malta

Maltesiska företag är föremål för en skattesats på 35 % på globala intäkter och kapitalvinster.   Malta beviljar olika skattemässiga incitament både för bolag och deras aktieägare vid aktieutdelningar.  Malta är medlem i EU och har därför tillgång till EU-direktiv som t.ex. EU-direktivet för moder-/dotterbolag, Fusions-direktivet, Spar-direktivet Ränte- och Royalty-direktivet.

Malta har även ett omfattande nätverk av skatteavtal och har hittills slutit över 65 dubbelbeskattningsavtal för att undvika dubbelbeskattning.  Maltas avtal är i stort baserade på OECD:s modellkonvention (the OECD Model Convention) och beviljar befrielse från dubbelsbeskattning med hjälp av kreditmetoden.

Malta tillämpar det fullständiga imputationssytemet där skatt som betalas av bolaget avräknas aktieägarnas skattskyldighet vid aktieutdelningar, vilket innebär att ingen skatteskuld föreligger för aktieägaren vid aktieutdelningen.  

Ingen skatt hålls inne vid ränte- och royaltyutbetalningar till ej bosatta verkliga ägare till dessa inkomster.  Ingen skatt hålls inne vid aktieutdelningar oavsett aktieägarens bosättningsort eller nationalitet.

Malta har inga regler som t.ex. CFC-lagstiftning, regler om dolt eget kapital samt internprissättning.

För ytterligare information, kontakta företagets skatteansvarige, Stephen Balzan ([email protected]) eller Elaine Camilleri ([email protected]).

Ladda ner PDF:  Beskattning av maltesiska bolag

Bolagsbeskattning på Malta

Maltesiska företag är föremål för en skattesats på 35 % på globala intäkter och kapitalvinster.   Malta beviljar olika skattemässiga incitament både för bolag och deras aktieägare vid aktieutdelningar.  Malta är m...

Ta reda på mer

Etablering av bolag på Malta

Att etablera ett bolag på Malta är en ganska enkel procedur och kan genomföras på 2 arbetsdagar, förutsatt att vi har tillgång till den information, de medel och den förvärvsutredning vi behöver. Lagen som reglerar maltesiska bolag är bolagsla...

Ta reda på mer

Bosättning på Malta

Ett varmt klimat, vänliga människor, utmärkta infrastrukturer för kommunikation, låg brottslighet och många andra av de maltesiska öarnas särdrag har gjort Malta till en ypperlig destination för folk att bosätta sig i. Dessutom innebär l&a...

Ta reda på mer

Onlinespel på Malta

Under de senaste åren har ett stort antal operatörer av onlinespel etablerat sig på Malta och Malta Gaming Authority har hittills utfärdat över 400 licenser. SpellicenserDet finns fyra (4) olika spellicenser som en presumtiv sökande kan ansöka om, dessa ä...

Ta reda på mer

Betalningsinstitut på Malta

Malta har blivit en favoritdestination för att inrättabetalningsinstitut (även kallade Payment Services Providers eller PSP). Ett antal fördelar har bidragit till denna framgång, huvudsakligen men inte enbart de skattelättnader som beviljas inte bara betalningsinsti...

Ta reda på mer

Elektroniska penninginstitut på Malta

Malta har nyligen sett en ökning av antalet elektroniska penninginstitut (EMI:s) som vill starta verksamhet på Malta. Detta har till stor del berott på tillväxten inom e-handel och I-gaming industrin. EMI:s regleras av "Financial Institutions Act" och "Money Institutions Dir...

Ta reda på mer

Fusioner och företagsförvärv (M&A)

Vi har under de senaste åren företrätt ett antal internationella klienter vid olika gränsöverskridande transaktioner och gett råd avseende alla aspekter av maltesiska företagsstrukturer.   Vår företags- och M & A-avdelning erbjuder r&...

Ta reda på mer

Prospects – Företagsrådgivartjänster

"Prospects" är en ny plattform som upprättats av Maltas fondbörs i linje med dess engagemang för att öppna upp nya kapitalmarknadsmöjligheter, skapa stordriftsfördelar och att ge företag mer konkurrenskraft och hållbarhet.  Genom "Prospects" kan...

Ta reda på mer

Stöd till familjeföretag

Malta har nyligen infört en ny lagstiftning för att uppmuntra god förvaltning av familjeföretag, för att hjälpa familjeföretag att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och att hjälpa sådana företag att föra över verksam...

Ta reda på mer

Members of