Elektroniska penninginstitut på Malta

Malta har nyligen sett en ökning av antalet elektroniska penninginstitut (EMI:s) som vill starta verksamhet på Malta. Detta har till stor del berott på tillväxten inom e-handel och I-gaming industrin. EMI:s regleras av "Financial Institutions Act" och "Money Institutions Directive" (Hädanefter: Direktivet). Malta införlivade direktivet i nationell lagstiftning under 2011.

Tredje tillägget till lagen om finansiella institutioner (Third Schedule to the Financial Institutions Act) definierar ett EMI som en finansiell institution som har auktoriserats av MFSA och som har behörighet att utfärda elektroniska pengar eller som innehar motsvarande tillstånd i ett annat land att ge ut elektroniska pengar i enlighet med Direktivet.

Enligt Direktivet får institutet för elektroniska pengar (EMI) utföra andra aktiviteter utöver att ge ut elektroniska pengar. Till dessa hör:

 • Tillhandahållandet av vissa betaltjänster
 • Kreditgivning i samband med vissa betaltjänster
 • Tillhandahållande av operativa tjänster och närliggande sidotjänster
 • Drift av betalningssystem
 • Annan verksamhet än utgivning av elektroniska pengar.
 • Huvudsakliga krav i en EMI är:
 • Minimum aktiekapital € 350 000
 • Kapitalbasen beräknas i enlighet med direktivet
 • Minst två styrelseledamöter som är välrenommerade och har tillräcklig kunskap och erfarenhet
 • Kvalificerande lokal närvaro på Malta.

Varför Malta? 
Några av de viktigaste fördelarna som Malta har att erbjuda är:

 • Fördelaktigt skattesystem
 • Tillgång till ett brett skatteavtalsnätverk
 • Malta är ett EU-land och omfattas av de olika EU-direktiven
 • ”Passrättigheter” (EU-passet)
 • En välutbildad och engelsktalande arbetskraft
 • Utmärkt teknisk infrastruktur
 • Specialistkompetens   såsom redovisningskonsulter, revisorer,          jurister               och skatterådgivare
 • Attraktiva skattesatser för högkvalificerade medarbetare i sådana institut.

Hur kan vi hjälpa till?
Vi erbjuder ett brett utbud av konsult., skatte-, compliance- och redovisningstjänster för att hjälpa dig under varje steg av ansökningsprocessen. Vårt multidisciplinära team kommer inte bara att hjälpa dig under den varje steg av auktorisations, utan kommer att fortlöpande ge det stöd du behöver vad gällande regelefterlevnad, bokföring och skatteärenden.

För ytterligare information, kontakta företagets partner för skatte- och företagstjänster Stephen Balzan ([email protected]).

Vänligen besök följande länk för vår artikel om elektroniska penninginstitut http://www.act.com.mt/articles-publications/Electronic-Money-Institutions-Malta.php

Bolagsbeskattning på Malta

Maltesiska företag är föremål för en skattesats på 35 % på globala intäkter och kapitalvinster.   Malta beviljar olika skattemässiga incitament både för bolag och deras aktieägare vid aktieutdelningar.  Malta är m...

Ta reda på mer

Etablering av bolag på Malta

Att etablera ett bolag på Malta är en ganska enkel procedur och kan genomföras på 2 arbetsdagar, förutsatt att vi har tillgång till den information, de medel och den förvärvsutredning vi behöver. Lagen som reglerar maltesiska bolag är bolagsla...

Ta reda på mer

Bosättning på Malta

Ett varmt klimat, vänliga människor, utmärkta infrastrukturer för kommunikation, låg brottslighet och många andra av de maltesiska öarnas särdrag har gjort Malta till en ypperlig destination för folk att bosätta sig i. Dessutom innebär l&a...

Ta reda på mer

Onlinespel på Malta

Under de senaste åren har ett stort antal operatörer av onlinespel etablerat sig på Malta och Malta Gaming Authority har hittills utfärdat över 400 licenser. SpellicenserDet finns fyra (4) olika spellicenser som en presumtiv sökande kan ansöka om, dessa ä...

Ta reda på mer

Betalningsinstitut på Malta

Malta har blivit en favoritdestination för att inrättabetalningsinstitut (även kallade Payment Services Providers eller PSP). Ett antal fördelar har bidragit till denna framgång, huvudsakligen men inte enbart de skattelättnader som beviljas inte bara betalningsinsti...

Ta reda på mer

Elektroniska penninginstitut på Malta

Malta har nyligen sett en ökning av antalet elektroniska penninginstitut (EMI:s) som vill starta verksamhet på Malta. Detta har till stor del berott på tillväxten inom e-handel och I-gaming industrin. EMI:s regleras av "Financial Institutions Act" och "Money Institutions Dir...

Ta reda på mer

Fusioner och företagsförvärv (M&A)

Vi har under de senaste åren företrätt ett antal internationella klienter vid olika gränsöverskridande transaktioner och gett råd avseende alla aspekter av maltesiska företagsstrukturer.   Vår företags- och M & A-avdelning erbjuder r&...

Ta reda på mer

Prospects – Företagsrådgivartjänster

"Prospects" är en ny plattform som upprättats av Maltas fondbörs i linje med dess engagemang för att öppna upp nya kapitalmarknadsmöjligheter, skapa stordriftsfördelar och att ge företag mer konkurrenskraft och hållbarhet.  Genom "Prospects" kan...

Ta reda på mer

Stöd till familjeföretag

Malta har nyligen infört en ny lagstiftning för att uppmuntra god förvaltning av familjeföretag, för att hjälpa familjeföretag att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och att hjälpa sådana företag att föra över verksam...

Ta reda på mer

Members of