Prospects – Företagsrådgivartjänster

"Prospects" är en ny plattform som upprättats av Maltas fondbörs i linje med dess engagemang för att öppna upp nya kapitalmarknadsmöjligheter, skapa stordriftsfördelar och att ge företag mer konkurrenskraft och hållbarhet. 

Genom "Prospects" kan små och medelstora företag skaffa kapital och finansiering genom att emittera obligationer och nya aktier eller sälja befintliga aktier till en pool av investerare och är därmed inte nödvändigtvis begränsade till egna familjemedlemmar eller affärspartners. 

"Prospects" erbjuder således ett antal affärstillväxtmöjligheter som hittills helt enkelt inte varit tillgängliga. Denna nya marknadsplats har utformats speciellt för små och medelstora företag och speglar därför deras särskilda behov och omständigheter.

De nyinförda födelarna för små och medelstora företag är bl.a.:

(a)  Tillgång till möjligheten att öka kapital och finansiering genom emission av nya aktier och företagsobligationer
(b) Deltagande i "Prospects" " kommer att öka allmänhetens  varumärkesmedvetande
(c) Deltagande i "Prospects" kan ingå i en successionsplaneringsprocess
(d) Små och medelstora företag kommer att kunna dra fördel av god bolagsstyrning och därför ha bättre möjlighet att göra rätt saker och göra saker rätt
(e) Deltagande i "Prospects" kan öppna möjligheter till en framtida notering på en reglerad marknad
(f) Företaget kan säkerställa kapital till en konkurrensutsatt kupongränta vid obligationslån med fördelaktigare villkor än för andra mer traditionella finansieringsmetoder
(g) Tillgången till nytt eget kapital skapar möjlighet för befintliga eller nya aktieägare att lämna marknaden på ett effektivt sätt
(h) Inga säkerheter krävs för att få tillgång till finansiering på kapitalmarknaden.

ACT Prospects Limited, ett bolag som ingår i ACT-koncernen, har godkänts av Maltas fondbörs för att verka som företagsrådgivare på plattformen "Prospects"

ACT kan erbjuda en one stop shop för att ge råd och bistå små och medelstora företag med att notera sina obligationer och aktier och få ny finansiering medl hjälp av "Prospects". Vi kommer att kunna följa hela processen och hjälpa till med de olika efterlevnadskraven. Genom sin interna expertis erbjuder ACT även bokföring, skatt, företagsrådgivning, företagsrådgivning och andra efterföljande, löpande kontrolltjänster för att säkerställa att "Prospects" - reglerna följs.  

För ytterligare information vänligen kontakta företagets partner för skatte- och företagstjänster Stephen Balzan genom att skicka ett mail till [email protected].

Förutom kontoret i St. Julians Malta, verkar ACT också från ett andra kontor på Gozo, vilket ligger i Victoria. För att boka tid vid vårt Gozo-kontor, ring på 00356 21378672 eller skicka ett mail till [email protected].   

Bolagsbeskattning på Malta

Maltesiska företag är föremål för en skattesats på 35 % på globala intäkter och kapitalvinster.   Malta beviljar olika skattemässiga incitament både för bolag och deras aktieägare vid aktieutdelningar.  Malta är m...

Ta reda på mer

Etablering av bolag på Malta

Att etablera ett bolag på Malta är en ganska enkel procedur och kan genomföras på 2 arbetsdagar, förutsatt att vi har tillgång till den information, de medel och den förvärvsutredning vi behöver. Lagen som reglerar maltesiska bolag är bolagsla...

Ta reda på mer

Bosättning på Malta

Ett varmt klimat, vänliga människor, utmärkta infrastrukturer för kommunikation, låg brottslighet och många andra av de maltesiska öarnas särdrag har gjort Malta till en ypperlig destination för folk att bosätta sig i. Dessutom innebär l&a...

Ta reda på mer

Onlinespel på Malta

Under de senaste åren har ett stort antal operatörer av onlinespel etablerat sig på Malta och Malta Gaming Authority har hittills utfärdat över 400 licenser. SpellicenserDet finns fyra (4) olika spellicenser som en presumtiv sökande kan ansöka om, dessa ä...

Ta reda på mer

Betalningsinstitut på Malta

Malta har blivit en favoritdestination för att inrättabetalningsinstitut (även kallade Payment Services Providers eller PSP). Ett antal fördelar har bidragit till denna framgång, huvudsakligen men inte enbart de skattelättnader som beviljas inte bara betalningsinsti...

Ta reda på mer

Elektroniska penninginstitut på Malta

Malta har nyligen sett en ökning av antalet elektroniska penninginstitut (EMI:s) som vill starta verksamhet på Malta. Detta har till stor del berott på tillväxten inom e-handel och I-gaming industrin. EMI:s regleras av "Financial Institutions Act" och "Money Institutions Dir...

Ta reda på mer

Fusioner och företagsförvärv (M&A)

Vi har under de senaste åren företrätt ett antal internationella klienter vid olika gränsöverskridande transaktioner och gett råd avseende alla aspekter av maltesiska företagsstrukturer.   Vår företags- och M & A-avdelning erbjuder r&...

Ta reda på mer

Prospects – Företagsrådgivartjänster

"Prospects" är en ny plattform som upprättats av Maltas fondbörs i linje med dess engagemang för att öppna upp nya kapitalmarknadsmöjligheter, skapa stordriftsfördelar och att ge företag mer konkurrenskraft och hållbarhet.  Genom "Prospects" kan...

Ta reda på mer

Stöd till familjeföretag

Malta har nyligen infört en ny lagstiftning för att uppmuntra god förvaltning av familjeföretag, för att hjälpa familjeföretag att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och att hjälpa sådana företag att föra över verksam...

Ta reda på mer

Members of