Stöd till familjeföretag

Malta har nyligen infört en ny lagstiftning för att uppmuntra god förvaltning av familjeföretag, för att hjälpa familjeföretag att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och att hjälpa sådana företag att föra över verksamheten från en generation till en annan. Malta är den första EU-medlemsstaten att anta en sådan lagstiftning, vars incitament inte bara är tillämplig på maltesiska företag utan även för utlandsägda företag som är etablerade på Malta.

Dessa incitament inkluderar:

(a) Reducerad stämpelskatt vid överföring av fast egendom när den utgör en del av ett företag som ska överlåtas från en generation till nästa. De första 500 000 euro kommer att debiteras stämpelskatt med 3.5 euro för varje 100 euro, eller del därav, i stället för 5 euro
(b) Undantag från stämpelskatt vid överlåtelse av aktier i ett företag från en generation till en annan - de första 150 000 euro kommer inte att beskattas
(c) Föräldrar som överför sin verksamhet till sina barn under år 2017 kommer i åtnjutande av en reducerad stämpelskatt på 1.5 euro för varje 100 euro, eller del därav
(d) Lånegarantier – Ökade maxgränser för garantiriskskydd
(e) Skattekrediter - Bättre skattekrediter
(f) Positiv inställning vid förnyelse av hyresavtal för egendom som hyrs från Maltas regering
(g) Teoretisk och praktisk utbildning för ägare och anställda
(h) Finansiering för professionell rådgivning avseende överlåtelse av verksamheten
(i) Medling genom skiljeförfarande för att fastställa verkligt värde på en verksamhet som ska överföras
(j) Investeringsstöd - Dispens från villkoret att tillgångar måste förvärvas från orelaterade enheter - detta kommer att skapa bättre tillgång till familjeföretag.  

För ytterligare information vänligen kontakta företagets partner för skatte- och företagstjänster Stephen Balzan genom att skicka ett mail till [email protected].   

Förutom kontoret i St. Julians Malta, verkar ACT också från ett andra kontor på Gozo, vilket ligger i Victoria. För att boka tid vid vårt Gozo-kontor, ring på 00356 21378672 eller skicka ett mail till [email protected].   

Bolagsbeskattning på Malta

Maltesiska företag är föremål för en skattesats på 35 % på globala intäkter och kapitalvinster.   Malta beviljar olika skattemässiga incitament både för bolag och deras aktieägare vid aktieutdelningar.  Malta är m...

Ta reda på mer

Etablering av bolag på Malta

Att etablera ett bolag på Malta är en ganska enkel procedur och kan genomföras på 2 arbetsdagar, förutsatt att vi har tillgång till den information, de medel och den förvärvsutredning vi behöver. Lagen som reglerar maltesiska bolag är bolagsla...

Ta reda på mer

Bosättning på Malta

Ett varmt klimat, vänliga människor, utmärkta infrastrukturer för kommunikation, låg brottslighet och många andra av de maltesiska öarnas särdrag har gjort Malta till en ypperlig destination för folk att bosätta sig i. Dessutom innebär l&a...

Ta reda på mer

Onlinespel på Malta

Under de senaste åren har ett stort antal operatörer av onlinespel etablerat sig på Malta och Malta Gaming Authority har hittills utfärdat över 400 licenser. SpellicenserDet finns fyra (4) olika spellicenser som en presumtiv sökande kan ansöka om, dessa ä...

Ta reda på mer

Betalningsinstitut på Malta

Malta har blivit en favoritdestination för att inrättabetalningsinstitut (även kallade Payment Services Providers eller PSP). Ett antal fördelar har bidragit till denna framgång, huvudsakligen men inte enbart de skattelättnader som beviljas inte bara betalningsinsti...

Ta reda på mer

Elektroniska penninginstitut på Malta

Malta har nyligen sett en ökning av antalet elektroniska penninginstitut (EMI:s) som vill starta verksamhet på Malta. Detta har till stor del berott på tillväxten inom e-handel och I-gaming industrin. EMI:s regleras av "Financial Institutions Act" och "Money Institutions Dir...

Ta reda på mer

Fusioner och företagsförvärv (M&A)

Vi har under de senaste åren företrätt ett antal internationella klienter vid olika gränsöverskridande transaktioner och gett råd avseende alla aspekter av maltesiska företagsstrukturer.   Vår företags- och M & A-avdelning erbjuder r&...

Ta reda på mer

Prospects – Företagsrådgivartjänster

"Prospects" är en ny plattform som upprättats av Maltas fondbörs i linje med dess engagemang för att öppna upp nya kapitalmarknadsmöjligheter, skapa stordriftsfördelar och att ge företag mer konkurrenskraft och hållbarhet.  Genom "Prospects" kan...

Ta reda på mer

Stöd till familjeföretag

Malta har nyligen infört en ny lagstiftning för att uppmuntra god förvaltning av familjeföretag, för att hjälpa familjeföretag att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och att hjälpa sådana företag att föra över verksam...

Ta reda på mer

Members of