Arbeta på Malta

Arbeta på Malta

1. Jag är EU-medborgare och är intresserad av att få maltesiskt uppehållstillstånd på grund av arbete. Vad har jag för alternativ?
Som medborgare i EU/EES/Schweiz kan du ansöka om uppehållstillstånd antingen på grund av anställning eller egen näringsverksamhet på Malta. Tillvägagångssättet är ganska enkelt, och inga arbetstillstånd krävs i detta fall. Skulle du vara intresserad av att diskutera detaljerna av din blivande anställning på Malta och hur det kan ge dig uppehållstillstånd, tveka inte att kontakta Liana Falzon, ACTs partner som ansvarar för uppehållstillstånd och medborgarskap, på e-post: [email protected]

2. Jag är inte EU-medborgare och är intresserade av att förvärva maltesiskt uppehållstillstånd på grund av arbete. Vad har jag för alternativ?
För att en tredjelandsmedborgare (TCN) ska kunna arbeta på Malta, måste han/hon ha en anställningslicens som endast beviljas om vissa kriterier är uppfyllda.  Det gör det nödvändigt att utvärdera de grunder på vilka du vill presentera din ansökan. För att du ska kunna ansöka måste du vara anställd, egenföretagare eller aktieägare (direkt eller indirekt) i ett bolag med hemvist på Malta. För vart och ett av dessa alternativ, finns det olika dokument och blanketter som behöva ges in till de berörda myndigheterna. För att sätta bollen i rullning och få ett mer skräddarsytt svar på din fråga, vänligen skicka e-post till Liana Falzon, ACTs partner som ansvarar för uppehållstillstånd och medborgarskap, på [email protected]

3.  När jag beviljas maltesiskt uppehållstillstånd på grund av anställning, vad är då min skattskyldighet?
Arbetsinkomst för bosatta personer beskattas enligt den vanliga progressiva skatteskalan med undantag av inkomst som förvärvas av högkvalificerade individer, där skatten är 15% under vissa villkor. Du kan få 9 mer information om detta genom vårt faktablad som du hittar genom att klicka här. Där finner du också tabeller som visar olika skattesatser beroende på om du är ensamstående, gift eller förälder. För detaljerad information om Maltas skattesystem, kan du också gå till "Frågor och svar" om individbeskattning

4.  Under hur lång tid skulle mitt uppehållstillstånd/arbetstillstånd vara giltigt?
Om du är medborgare i EU/EES/Schweizisk, kommer ditt uppehållstillstånd vara giltigt i 5 år (förnybart). Om du är en icke EU/EES/Schweizisk medborgare, är ditt enda arbetstillstånd ett kort som består av ditt arbetstillstånd och uppehållstillstånd och som är giltigt i 1 år (förnybart). 

5.  Hur lång tid skulle processen ta och kan ni företräda mig under hela ansökningsprocessen?
Om du är medborgare i EU/EES/Schweizisk, måste du vara fysiskt närvarande på Malta, både för att lämna in din  ansökan och för att hämta ut ID-kortet med ditt uppehållstillstånd. Processen genomförs av Institutionen för medborgarskap och utlänningsfrågor "Department of Citizenship and Expatriate Affairs (DCEA)" och tar vanligtvis mellan 4-6 veckor från dagen för inlämning. 

Om du är en icke EU/EES/Schweizisk medborgare, har du två alternativ: Vi kan antingen starta processen för din räkning medan du fortfarande utomlands. När arbetstillståndet blir godkänt kommer du att behöva komma till Malta för att lämna in din ansökan om uppehållstillstånd.  Alternativt kan du komma till Malta med all relevant dokumentation som behövs och då starta processen direkt med de berörda myndigheterna, nämligen Jobsplus och DCEA.

6.  Vilka krav skulle jag behöva uppfylla som arbetsgivare om jag är intresserad av att anställa tredjelandsmedborgare?
Som en potentiell arbetsgivare skulle du behöva bevis för dina ansträngningar för att fylla posten med en maltesisk/EU-medborgare innan du kontaktar TCN. Detta görs på följande sätt:

1. Vakansannonser - För varje applikation, krävs det att du: 

  1. Annonserar jobbet med Jobsplus; och
  2. Annonserar jobbet, åtminstone två gånger, i lämpliga lokala medier; eller
  3. Annonserar jobbet genom ett privat rekryteringsföretag. 

Det finns vakanser som kan vara undantagna från de arbetsmarknadstest och vakanskrav som nämns ovan. För mer detaljerade och skräddarsydda svar om detta, vänligen maila Liana Falzon, ACTs partner som ansvarar för uppehållstillstånd och medborgarskap, på e-post [email protected] 

Bolagsbeskattning på Malta

Maltesiska företag är föremål för en skattesats på 35 % på globala intäkter och kapitalvinster.   Malta beviljar olika skattemässiga incitament både för bolag och deras aktieägare vid aktieutdelningar.  Malta är m...

Ta reda på mer

Etablering av bolag på Malta

Att etablera ett bolag på Malta är en ganska enkel procedur och kan genomföras på 2 arbetsdagar, förutsatt att vi har tillgång till den information, de medel och den förvärvsutredning vi behöver. Lagen som reglerar maltesiska bolag är bolagsla...

Ta reda på mer

Bosättning på Malta

Ett varmt klimat, vänliga människor, utmärkta infrastrukturer för kommunikation, låg brottslighet och många andra av de maltesiska öarnas särdrag har gjort Malta till en ypperlig destination för folk att bosätta sig i. Dessutom innebär l&a...

Ta reda på mer

Onlinespel på Malta

Under de senaste åren har ett stort antal operatörer av onlinespel etablerat sig på Malta och Malta Gaming Authority har hittills utfärdat över 400 licenser. SpellicenserDet finns fyra (4) olika spellicenser som en presumtiv sökande kan ansöka om, dessa ä...

Ta reda på mer

Betalningsinstitut på Malta

Malta har blivit en favoritdestination för att inrättabetalningsinstitut (även kallade Payment Services Providers eller PSP). Ett antal fördelar har bidragit till denna framgång, huvudsakligen men inte enbart de skattelättnader som beviljas inte bara betalningsinsti...

Ta reda på mer

Elektroniska penninginstitut på Malta

Malta har nyligen sett en ökning av antalet elektroniska penninginstitut (EMI:s) som vill starta verksamhet på Malta. Detta har till stor del berott på tillväxten inom e-handel och I-gaming industrin. EMI:s regleras av "Financial Institutions Act" och "Money Institutions Dir...

Ta reda på mer

Fusioner och företagsförvärv (M&A)

Vi har under de senaste åren företrätt ett antal internationella klienter vid olika gränsöverskridande transaktioner och gett råd avseende alla aspekter av maltesiska företagsstrukturer.   Vår företags- och M & A-avdelning erbjuder r&...

Ta reda på mer

Prospects – Företagsrådgivartjänster

"Prospects" är en ny plattform som upprättats av Maltas fondbörs i linje med dess engagemang för att öppna upp nya kapitalmarknadsmöjligheter, skapa stordriftsfördelar och att ge företag mer konkurrenskraft och hållbarhet.  Genom "Prospects" kan...

Ta reda på mer

Stöd till familjeföretag

Malta har nyligen infört en ny lagstiftning för att uppmuntra god förvaltning av familjeföretag, för att hjälpa familjeföretag att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och att hjälpa sådana företag att föra över verksam...

Ta reda på mer

Members of