Att starta företag på Malta

1. Jag vill starta ett företag på Malta för handel utomlands. Hur bär jag mig åt och vilka handlingar måste jag förbereda? Måste jag vara en maltesisk invånare för att starta ett företag på Malta?
Proceduren för att starta ett företag på Malta är väldigt rak och tar bara två arbetsdagar. Vi skulle kräva due diligence dokumentation för alla aktieägare i bolaget inklusive kopior av pass, bank samt professionella referenser och en aktuell faktura för el/vatten till hemadressen.  Icke invånare (både företag och privatpersoner) kan upprätta företag på Malta och det finns inga restriktioner för nationalitet och hemvist.

För ytterligare information, tveka inte att kontakta företagets partner för skatte- och företagstjänster, Stephen Balzan, på e-post [email protected]  Om du vill bosätta dig på Malta, vänligen klicka här för mer information. 

2. Om jag startar företag på Malta, vilket aktiekapital krävs för att registrera företaget? Kan jag ha aktiekapitalet i en annan valuta ön euro?
Det lägsta aktiekapitalet är € 1 165 som betalas in med 20%.  Detta kan ökas när som helst sedan bolaget bildats, men får aldrig understiga minimigränsen. Aktiekapitalet i bolaget kan uttryckas i vilken valuta som helst. Det reviderade bokslutet kommer därefter att förberedas i samma valuta och skatter kommer också att betalas i samma valuta som bolagets aktiekapital är uttryckt i. För ytterligare information, vänligen se vår artikel om att starta företag på Malta, klicka här .  

3. Jag skulle vilja vara styrelseledamot i  mitt företag.  Vilka är mina rättigheter och skyldigheter?
Styrelsen (som kan bestå av en person) i ett företag är ytterst ansvarig för företagets angelägenheter.  En styrelseledamot för ett företag måste agera hederligt och i god tro i bolagets bästa intresse och ska främja bolagets välbefinnande.  För ytterligare information, vänligen klicka här

4. Jag skulle vilja ha total sekretess. Vilka alternativ har jag?
Sekretess är möjligt om du anlitar ett förvaltningsbolag som är licensierat av "Malta Financial Services Authority (MFSA)".  ACT kan erbjuda dig denna tjänst genom ett företag som ingår i vår bolagsgrupp. Namnen på de egentliga ägarna kommer inte lämnas ut, vare sig till allmänheten eller till bolagsregistret eller skattemyndigheten på Malta förutom om extraordinära omständigheter kräver det. 

För ytterligare information, tveka inte att kontakta företagets partner för skatte- och företagstjänster, Stephen Balzan, e-post [email protected]

5. Kan företaget jag upprättar användas både för aktiv handel och för holding av utländska investeringar?
Ja, detta är möjligt. Ett företag som bildats på Malta kan bedriva olika slags aktiv verksamhet och dessutom fungera som holdingbolag för utländska  investeringar förutsatt att företaget har rätt att göra det enligt vad som stadgas i dess Memorandum och bolagsordning.  Den enda begränsningen gäller när bolaget är helägt av en enda aktieägare, dvs. enägarföretag.  I dessa fall kommer företagets verksamhet begränsas till ett område.

För ytterligare information, tveka inte att kontakta företagets partner för skatte- och företagstjänster, Stephen Balzan, på e-post [email protected] För ytterligare information, vänligen klicka här.

6. Jag skulle vilja engagera en tjänsteleverantör som kan tillhandahålla en "one stop shop". Är detta möjligt genom ACT´?
Ja, ACT kan tillhandahålla alla tjänster som du behöver, inklusive bolagsbildning, upprättande av bankkonton, registrering av bolaget med skatte- och momsmyndigheter, redovisningstjänster, moms- och skattecompliance, upprättande av finansiella rapporter, lönetjänster, compliance med aktiebolagslagen bland annat. Vi kan också fungera som styrelseledamot/företagsledare  och chefskamrer under den tid som du eventuellt väljer att använda vårt kontor som bolagets säte.

För ytterligare information, tveka inte att kontakta företagets partner för skatte- och företagstjänster, Stephen Balzan, på e-post [email protected] 

Bolagsbeskattning p Malta

Maltesiska företag är föremål för en skattesats på 35 % på globala intäkter och kapitalvinster.   Malta beviljar olika skattemässiga incitament både för bolag och deras aktieägare vid aktieutdelningar.  Malta är m...

Ta reda på mer

Etablering av bolag p Malta

Att etablera ett bolag på Malta är en ganska enkel procedur och kan genomföras på 2 arbetsdagar, förutsatt att vi har tillgång till den information, de medel och den förvärvsutredning vi behöver. Lagen som reglerar maltesiska bolag är bolagsla...

Ta reda på mer

Bosättning på Malta

Ett varmt klimat, vänliga människor, utmärkta infrastrukturer för kommunikation, låg brottslighet och många andra av de maltesiska öarnas särdrag har gjort Malta till en ypperlig destination för folk att bosätta sig i. Dessutom innebär l&a...

Ta reda på mer

Onlinespel på Malta

Under de senaste åren har ett stort antal operatörer av onlinespel etablerat sig på Malta och Malta Gaming Authority har hittills utfärdat över 400 licenser. SpellicenserDet finns fyra (4) olika spellicenser som en presumtiv sökande kan ansöka om, dessa ä...

Ta reda på mer

Betalningsinstitut p Malta

Malta har blivit en favoritdestination för att inrättabetalningsinstitut (även kallade Payment Services Providers eller PSP). Ett antal fördelar har bidragit till denna framgång, huvudsakligen men inte enbart de skattelättnader som beviljas inte bara betalningsinsti...

Ta reda på mer

Elektroniska penninginstitut på Malta

Malta har nyligen sett en ökning av antalet elektroniska penninginstitut (EMI:s) som vill starta verksamhet på Malta. Detta har till stor del berott på tillväxten inom e-handel och I-gaming industrin. EMI:s regleras av "Financial Institutions Act" och "Money Institutions Dir...

Ta reda på mer

Fusioner och fretagsfrvrv (M&A)

Vi har under de senaste åren företrätt ett antal internationella klienter vid olika gränsöverskridande transaktioner och gett råd avseende alla aspekter av maltesiska företagsstrukturer.   Vår företags- och M & A-avdelning erbjuder r&...

Ta reda på mer

Prospects Fretagsrdgivartjnster

"Prospects" är en ny plattform som upprättats av Maltas fondbörs i linje med dess engagemang för att öppna upp nya kapitalmarknadsmöjligheter, skapa stordriftsfördelar och att ge företag mer konkurrenskraft och hållbarhet.  Genom "Prospects" kan...

Ta reda på mer

Std till familjefretag

Malta har nyligen infört en ny lagstiftning för att uppmuntra god förvaltning av familjeföretag, för att hjälpa familjeföretag att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och att hjälpa sådana företag att föra över verksam...

Ta reda på mer

Members of