Företagsbeskattning

1. Jag vill starta ett företag på Malta, vad är standard bolagsskattesats?
Standard bolagsskattesats på Malta är 35%, vilket tillämpas på bolagets inkomster efter avdrag för eventuella avdragsgilla kostnader och icke skattepliktiga intäkter. För mer information om beskattning av företag på Malta, tveka inte att kontakta Elaine Camilleri, företagets skattepartner, på e-post: [email protected]

2.Finns det en möjlighet att denna bolagsskatt reduceras?
Ja, med hjälp av det skatteåterbetalningssystem som Malta har att erbjuda, varigenom ickehemmahörande aktieägare får begära återbetalning av 6/7-delar (under vissa omständigheter 5/7 eller 2/3) av den skatt som betalats av företaget på en utdelning. Detta reducerar den effektiva skattesatsen till 5%. För mer information om skatteåterbetalningssystemet, vänligen besök vårt faktablad om "Beskattning av maltesiska företag " genom att klicka här

3.Om jag startar ett företag på Malta, anses då den skattemässiga hemvisten automatiskt vara Malta?
Ja, ett företag anses ha skattemässig hemvist på Malta om det bildas på Malta.  Bolag som är registrerade utanför Malta men effektivt hanteras och kontrolleras från Malta anses också ha skattemässig hemvist på Malta. För mer information om hur ett företags ledning och kontroll kan utövas på Malta, tveka inte att kontakta Elaine Camilleri, företagets skattepartner, på e-post [email protected]

4. Jag har hört att Malta driver ett fullt imputeringssystem. Vad betyder det och hur kan jag dra nytta av detta om jag bildar ett företag på Malta?
Ja, det är ett system där aktieägarna i ett maltesiskt bolag har rätt till en skattelättnad för den skatt som betalats av bolaget (imputationskredit) vid utdelning av vinsten. Den högsta skattesats som gäller för enskilda aktieägare är 35% (motsvarande bolagsskattesatsen), vilket innebär att ingen ytterligare skatt kommer att betalas av aktieägarna på vinstutdelning från bolagets sida. För mer information om detta system tveka inte att kontakta Elaine Camilleri, företagets skattepartner, på e-post: [email protected]

5. Om mitt maltesiska bolag erhåller utländska inkomster som beskattas utanför Malta, kommer det att vara berättigat till avdrag för den utländska skatten?
Ja, Malta erbjuder olika former av dubbelbeskattningslättnader. Den vanligaste är den avtalslättnad som utgår från det omfattande avtalsnätverk som Malta har med över 70 länder. Lättnaden ges i form av en kredit, där den utländska skatten kvittas mot den maltesiska skatteskulden. För mer information om de olika formerna av dubbelbeskattningslättnad, vänligen se vårt faktablad om "Beskattning av Maltaföretag " genom att av klicka här

6. Krävs det att mitt maltesiska företag håller inne skatt på utdelning till mig som aktieägare?
Enligt maltesisk skattelag behöver ett maltesiskt företag inte innehålla skatt på utdelning till dig som aktieägare, oavsett din hemvist, bosättningsland eller nationalitet. För mer information om beskattning av företag på Malta, tveka inte att kontakta Elaine Camilleri, företagets skattepartner, på e-post [email protected]

Bolagsbeskattning på Malta

Maltesiska företag är föremål för en skattesats på 35 % på globala intäkter och kapitalvinster.   Malta beviljar olika skattemässiga incitament både för bolag och deras aktieägare vid aktieutdelningar.  Malta är m...

Ta reda på mer

Etablering av bolag på Malta

Att etablera ett bolag på Malta är en ganska enkel procedur och kan genomföras på 2 arbetsdagar, förutsatt att vi har tillgång till den information, de medel och den förvärvsutredning vi behöver. Lagen som reglerar maltesiska bolag är bolagsla...

Ta reda på mer

Bosättning på Malta

Ett varmt klimat, vänliga människor, utmärkta infrastrukturer för kommunikation, låg brottslighet och många andra av de maltesiska öarnas särdrag har gjort Malta till en ypperlig destination för folk att bosätta sig i. Dessutom innebär l&a...

Ta reda på mer

Onlinespel på Malta

Under de senaste åren har ett stort antal operatörer av onlinespel etablerat sig på Malta och Malta Gaming Authority har hittills utfärdat över 400 licenser. SpellicenserDet finns fyra (4) olika spellicenser som en presumtiv sökande kan ansöka om, dessa ä...

Ta reda på mer

Betalningsinstitut på Malta

Malta har blivit en favoritdestination för att inrättabetalningsinstitut (även kallade Payment Services Providers eller PSP). Ett antal fördelar har bidragit till denna framgång, huvudsakligen men inte enbart de skattelättnader som beviljas inte bara betalningsinsti...

Ta reda på mer

Elektroniska penninginstitut på Malta

Malta har nyligen sett en ökning av antalet elektroniska penninginstitut (EMI:s) som vill starta verksamhet på Malta. Detta har till stor del berott på tillväxten inom e-handel och I-gaming industrin. EMI:s regleras av "Financial Institutions Act" och "Money Institutions Dir...

Ta reda på mer

Fusioner och företagsförvärv (M&A)

Vi har under de senaste åren företrätt ett antal internationella klienter vid olika gränsöverskridande transaktioner och gett råd avseende alla aspekter av maltesiska företagsstrukturer.   Vår företags- och M & A-avdelning erbjuder r&...

Ta reda på mer

Prospects – Företagsrådgivartjänster

"Prospects" är en ny plattform som upprättats av Maltas fondbörs i linje med dess engagemang för att öppna upp nya kapitalmarknadsmöjligheter, skapa stordriftsfördelar och att ge företag mer konkurrenskraft och hållbarhet.  Genom "Prospects" kan...

Ta reda på mer

Stöd till familjeföretag

Malta har nyligen infört en ny lagstiftning för att uppmuntra god förvaltning av familjeföretag, för att hjälpa familjeföretag att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och att hjälpa sådana företag att föra över verksam...

Ta reda på mer

Members of