Individbeskattning

1. Jag funderar på att flytta till Malta, vilka skattesatser kommer att gälla för mig?
Individer som är bosatta på Malta beskattas enligt en progressiv skatteskala som faller inom tre kategorier, "ensamhushåll", "gift" och "förälder. Den högsta skattesatsen är 35%, vilket endast är applicerbart på inkomster på över € 60 000 per år.  För mer information om skattesatser, vänligen se vår artikel om: maltesiska skattesatser och datum, 2016, genom att klicka här . Dessutom erbjuder Malta olika former av bosättningsprogram som beviljar mottagarna en särskild skattestatus. För mer information om dessa system vänligen besök "Vanliga frågor om bosättning på Malta.

2. Vilka arbets- kapitalinkomster kommer att bli föremål för beskattning i Malta?
Individer som både är bosatta och har sin stadigvarande hemvist på Malta beskattas på Malta för sina globala inkomster och realisationsvinster. Men om du antingen vistas stadigvarande eller har din hemvist på Malta, beskattas du på Malta för inkomster och kapitalvinster som härrör från Malta och på alla utländska inkomster som överförs dit. Utländska privatpersoner beskattas endast på maltesiska inkomster och kapitalvinster på Malta. För mer information om beskattning av individer på Malta, tveka inte att kontakta Elaine Camilleri, företagets skattepartner, på e-post: [email protected]

3. Får jag några avdrag mot min beskattningsbara inkomst?
Ja, om du är engagerad i en företagsverksamhet, är det tillåtet att dra av alla affärsrelaterade kostnader givet att dessa är korrekt dokumenterade. Det finns också andra personliga utgifter som är skattemässigt avdragsgilla, som inkluderar: underhållsbidrag, skolavgifter och avgifter för barnomsorg och för högre studier. För mer information om både personliga och affärsrelaterade skatteavdrag, tveka inte att kontakta Elaine Camilleri, företagets skattepartner, på e-post [email protected]

4. Vilken skattedeklaration behöver jag fylla i för skattemyndigheterna?
Som individ måste du lämna in en skattedeklaration och betala skatt (om någon) för varje räkenskapsår (vilket är ett kalenderår) i juni året därpå. Maltas inkomstskatt är ett system för självbedömning så du kommer att krävas för att förklara de skattepliktiga inkomsterna och realisationsvinsterna (om några) för det aktuella året i din skattedeklaration. För mer information om rapporteringskrav, tveka inte att kontakta Elaine Camilleri, företagets skatte partner, på e-post [email protected] 

5. Har jag rätt att göra anspråk på lättnader för betald utländsk skatt?
Ja, har du rätt att göra anspråk på en kredit för utländsk skatt som har belastat dig, som normalt är kvittning mot din maltesiska skatteskuld, antingen genom tillämpning av gällande dubbelbeskattningsavtal som Malta skulle ha undertecknat med det land där du har betalat skatt eller genom bestämmelser som finns i maltesisk skattelagstiftning. För mer information om beskattning av individer på Malta, tveka inte att kontakta Elaine Camilleri, företagets skattepartner, på e-post [email protected]

6. Om jag flytta till Malta, är jag i så fall föremål för: egendom, kapital, förmögenhet, arvs- och gåvoskatt?
Malta har inte infört någon: egendom, kapital, förmögenhet, arvs- och gåvoskatt. En skatt måste emellertid införlivas på överföring av vissa kapitaltillgångar, såsom fast egendom och aktier. För mer information om beskattning av individer på Malta, tveka inte att kontakta Elaine Camilleri, företagets skattepartner, på e-post [email protected]

Bolagsbeskattning p Malta

Maltesiska företag är föremål för en skattesats på 35 % på globala intäkter och kapitalvinster.   Malta beviljar olika skattemässiga incitament både för bolag och deras aktieägare vid aktieutdelningar.  Malta är m...

Ta reda på mer

Etablering av bolag p Malta

Att etablera ett bolag på Malta är en ganska enkel procedur och kan genomföras på 2 arbetsdagar, förutsatt att vi har tillgång till den information, de medel och den förvärvsutredning vi behöver. Lagen som reglerar maltesiska bolag är bolagsla...

Ta reda på mer

Bosättning på Malta

Ett varmt klimat, vänliga människor, utmärkta infrastrukturer för kommunikation, låg brottslighet och många andra av de maltesiska öarnas särdrag har gjort Malta till en ypperlig destination för folk att bosätta sig i. Dessutom innebär l&a...

Ta reda på mer

Onlinespel på Malta

Under de senaste åren har ett stort antal operatörer av onlinespel etablerat sig på Malta och Malta Gaming Authority har hittills utfärdat över 400 licenser. SpellicenserDet finns fyra (4) olika spellicenser som en presumtiv sökande kan ansöka om, dessa ä...

Ta reda på mer

Betalningsinstitut p Malta

Malta har blivit en favoritdestination för att inrättabetalningsinstitut (även kallade Payment Services Providers eller PSP). Ett antal fördelar har bidragit till denna framgång, huvudsakligen men inte enbart de skattelättnader som beviljas inte bara betalningsinsti...

Ta reda på mer

Elektroniska penninginstitut på Malta

Malta har nyligen sett en ökning av antalet elektroniska penninginstitut (EMI:s) som vill starta verksamhet på Malta. Detta har till stor del berott på tillväxten inom e-handel och I-gaming industrin. EMI:s regleras av "Financial Institutions Act" och "Money Institutions Dir...

Ta reda på mer

Fusioner och fretagsfrvrv (M&A)

Vi har under de senaste åren företrätt ett antal internationella klienter vid olika gränsöverskridande transaktioner och gett råd avseende alla aspekter av maltesiska företagsstrukturer.   Vår företags- och M & A-avdelning erbjuder r&...

Ta reda på mer

Prospects Fretagsrdgivartjnster

"Prospects" är en ny plattform som upprättats av Maltas fondbörs i linje med dess engagemang för att öppna upp nya kapitalmarknadsmöjligheter, skapa stordriftsfördelar och att ge företag mer konkurrenskraft och hållbarhet.  Genom "Prospects" kan...

Ta reda på mer

Std till familjefretag

Malta har nyligen infört en ny lagstiftning för att uppmuntra god förvaltning av familjeföretag, för att hjälpa familjeföretag att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och att hjälpa sådana företag att föra över verksam...

Ta reda på mer

Members of