Maltesiskt medborgarskap

1.  Jag är EU/icke-EU-medborgare, och jag har varit bosatt på Malta under de senaste [x antal] åren. Skulle det automatiskt ge mig maltesiskt medborgarskap?
Medborgarskap beviljas inte automatiskt. Det finns tre sätt på vilka maltesiska medborgarskap kan förvärvas, nämligen: genom födsel, registrering eller naturalisering. Det ör nödvändigt att behöva bedöma dina band med Malta noggrant för att kunna ge råd och/eller hjälp. 

Om du inte omfattas av något av kriterierna ovan kanske du också vill ansöka om maltesiskt medborgarskap på grundval av "Malta Individuell Investor Programme" . 

För mer information om alternativen ovan,, tveka inte att kontakta Liana Falzon, ACTs partner som ansvarar för uppehållstillstånd och medborgarskap,  på e-post [email protected]

2.  Vad är skillnaden mellan medborgarskap genom registrering och medborgarskap genom naturalisation?
För att vara berättigad att ansöka om medborgarskap genom registrering måste du vara:

(a)    Make/maka till en maltesisk medborgare som du har varit gift med i minst 5 år; eller
(b)    Make/maka till är en maltesisk medborgare, från vilken du är separerad, men som du har bott tillsammans med i 5 år under äktenskapet; eller
(c)     En änka/änkling efter en maltesisk medborgare, som du har varit gift med i minst 5 år.

En ansökan om naturalisation Å andra sidan, bedöms positivt om:

(a)    Du är en före detta maltesisk medborgare;
(b)    Du föddes utomlands av maltesiska föräldrar som hemvändande utvandrare; eller
(c) Du är född utomlands och du är av maltesisk härkomst.

Den ovanstående uppräkningen är ofullständig. För en fullständig lista över kriterierna för de olika alternativen, vänligen kontakta Liana Falzon, ACTs partner som ansvarar för uppehållstillstånd och medborgarskap, på e-post [email protected]

3.  Kan ni ge mig en kort översikt om programmet "Malta Individual Investor"?
Malta Individuell Investor Programme (IIP) infördes 2013 och gör det möjligt att bevilja medborgarskapsstatus, med hjälp av ett intyg om naturalisering, till individer som bidrar till den ekonomiska och sociala utvecklingen på Malta. Beviljandet av medborgarskap till dessa sökande och deras anhöriga är således baserat på ett ekonomiskt bidrag, och bedömningen är alltid föremål för en mycket strikt due diligence process, inklusive mycket noggranna bakgrundskontroller av de enskilda sökande.

4.  Vad är investeringskravet för ansökan om IIP?
Huvudsökande är skyldig att tillhandahålla bevis på följande: (a) förvärv eller hyra av fast egendom; (B) ett bidrag till den maltesiska National Development and Social Fund; (C) en investering i aktier, obligationer eller förlagsbevis. För mer detaljerad information om de gränsvärden som fastställts för var och en av de ovan nämnda kriterierna, är du välkommen att besöka vår hemsida  www.act.com.mt och att läsa faktabladet om IIP. Du kanske också vill kontakta Liana Falzon, ACTs partner som ansvarar för uppehållstillstånd och medborgarskap, på e-post: [email protected]

5.  Om jag är intresserad av medborgarskap genom IIP, måste jag i så fall hyra/köpa en fastighet på fastställda gränsvärden i ett tidigt stadium av ansökningsprocessen?
Nej, det finns inget behov för det. Din IIP-process börjar med att du först och främst ansöker om maltesiskt uppehållstillstånd. Du måste fortfarande visa ett hyres/köpeavtal för en fastighet på Malta, men i detta skede finns det inga särskilda gränsvärden att beakta. Du kommer bli ombedd att producera ett hyres/köpeavtal för en fastighet som möter de etablerade IIP gränsvärdena inom fyra månader från det att den maltesiska myndigheten Identity Malta utfärdandet ett "Letter of Approval in Principal”. 

För mer information om hela IIP processen, vänligen skicka e-post med dina frågor så vi återkommer till dig. Du kan också kontakta Liana Falzon, ACTs partner som ansvarar för uppehållstillstånd och medborgarskap, på e-post [email protected]

6.  Förutom investeringskriterier som redan diskuterats, kommer det finnas några andra avgifter som jag bör vara medveten om innan processen startas?
Ja, det finns några extra avgifter och avgifter som betalas till "Identity Malta", av vilka vissa återbetalas, medan andra inte gör det. För en lista över dessa avgifter, vänligen besök den sista delen av vårt IIP faktablad.

Vänligen observera att ACT är en registrerad "Accredited Agent" hos "Identity Malta", vilket innebär att också våra arvoden måste beaktas, samt översättnings- och notarieavgifter, där dessa är tillämpliga.

Kontakta Liana Falzon, ACTs partner som ansvarar för uppehållstillstånd och medborgarskap, på [email protected], för en detaljerad offert. 

Bolagsbeskattning på Malta

Maltesiska företag är föremål för en skattesats på 35 % på globala intäkter och kapitalvinster.   Malta beviljar olika skattemässiga incitament både för bolag och deras aktieägare vid aktieutdelningar.  Malta är m...

Ta reda på mer

Etablering av bolag på Malta

Att etablera ett bolag på Malta är en ganska enkel procedur och kan genomföras på 2 arbetsdagar, förutsatt att vi har tillgång till den information, de medel och den förvärvsutredning vi behöver. Lagen som reglerar maltesiska bolag är bolagsla...

Ta reda på mer

Bosättning på Malta

Ett varmt klimat, vänliga människor, utmärkta infrastrukturer för kommunikation, låg brottslighet och många andra av de maltesiska öarnas särdrag har gjort Malta till en ypperlig destination för folk att bosätta sig i. Dessutom innebär l&a...

Ta reda på mer

Onlinespel på Malta

Under de senaste åren har ett stort antal operatörer av onlinespel etablerat sig på Malta och Malta Gaming Authority har hittills utfärdat över 400 licenser. SpellicenserDet finns fyra (4) olika spellicenser som en presumtiv sökande kan ansöka om, dessa ä...

Ta reda på mer

Betalningsinstitut på Malta

Malta har blivit en favoritdestination för att inrättabetalningsinstitut (även kallade Payment Services Providers eller PSP). Ett antal fördelar har bidragit till denna framgång, huvudsakligen men inte enbart de skattelättnader som beviljas inte bara betalningsinsti...

Ta reda på mer

Elektroniska penninginstitut på Malta

Malta har nyligen sett en ökning av antalet elektroniska penninginstitut (EMI:s) som vill starta verksamhet på Malta. Detta har till stor del berott på tillväxten inom e-handel och I-gaming industrin. EMI:s regleras av "Financial Institutions Act" och "Money Institutions Dir...

Ta reda på mer

Fusioner och företagsförvärv (M&A)

Vi har under de senaste åren företrätt ett antal internationella klienter vid olika gränsöverskridande transaktioner och gett råd avseende alla aspekter av maltesiska företagsstrukturer.   Vår företags- och M & A-avdelning erbjuder r&...

Ta reda på mer

Prospects – Företagsrådgivartjänster

"Prospects" är en ny plattform som upprättats av Maltas fondbörs i linje med dess engagemang för att öppna upp nya kapitalmarknadsmöjligheter, skapa stordriftsfördelar och att ge företag mer konkurrenskraft och hållbarhet.  Genom "Prospects" kan...

Ta reda på mer

Stöd till familjeföretag

Malta har nyligen infört en ny lagstiftning för att uppmuntra god förvaltning av familjeföretag, för att hjälpa familjeföretag att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och att hjälpa sådana företag att föra över verksam...

Ta reda på mer

Members of