Bolagsbildning

Tack vare vår expertis inom bolagsrätt kan vi upprätta skräddarsydda memorandum och bolagsordningar, de två dokument som krävs för att upprätta ett bolag på Malta, som tillgodoser våra klienters nuvarande och framtida behov.

Vi ger råd till och assisterar klienter inte bara att med att starta aktiebolag utan också med att utarbeta skräddarsydda partnershipsavtal för att starta andra typer av bolag såsom kommandit- och handelsbolag.

Våra tjänster omfattar:
(a) Att upprätta och inlämna relevant dokumentation till Bolagsregistret på Malta för att starta olika typer av kommersiella samarbeten som aktiebolag eller handelsbolag;
(b) Att ge råd och stöd i samband med andra bolagsfrågor;
(c) Att ge råd och stöd till klienter vad gäller att upprätta relevant dokumentation för att skapa en filial på Malta till ett utländskt företag;
(d) Att upprätta relevant dokumentation i samband med omlokalisering av utländska företag till Malta;
(e) Att granska all tillhandahållen dokumentation.


För ytterligare information, vänligen läs vårt faktablad genom att klicka på följande länk.

http://www.act.com.mt/media/images/active/fact-sheets-malta-se/06.pdf

Du är också välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till [email protected]

Bolagsbeskattning p Malta

Maltesiska företag är föremål för en skattesats på 35 % på globala intäkter och kapitalvinster.   Malta beviljar olika skattemässiga incitament både för bolag och deras aktieägare vid aktieutdelningar.  Malta är m...

Ta reda på mer

Etablering av bolag p Malta

Att etablera ett bolag på Malta är en ganska enkel procedur och kan genomföras på 2 arbetsdagar, förutsatt att vi har tillgång till den information, de medel och den förvärvsutredning vi behöver. Lagen som reglerar maltesiska bolag är bolagsla...

Ta reda på mer

Bosättning på Malta

Ett varmt klimat, vänliga människor, utmärkta infrastrukturer för kommunikation, låg brottslighet och många andra av de maltesiska öarnas särdrag har gjort Malta till en ypperlig destination för folk att bosätta sig i. Dessutom innebär l&a...

Ta reda på mer

Onlinespel på Malta

Under de senaste åren har ett stort antal operatörer av onlinespel etablerat sig på Malta och Malta Gaming Authority har hittills utfärdat över 400 licenser. SpellicenserDet finns fyra (4) olika spellicenser som en presumtiv sökande kan ansöka om, dessa ä...

Ta reda på mer

Betalningsinstitut p Malta

Malta har blivit en favoritdestination för att inrättabetalningsinstitut (även kallade Payment Services Providers eller PSP). Ett antal fördelar har bidragit till denna framgång, huvudsakligen men inte enbart de skattelättnader som beviljas inte bara betalningsinsti...

Ta reda på mer

Elektroniska penninginstitut på Malta

Malta har nyligen sett en ökning av antalet elektroniska penninginstitut (EMI:s) som vill starta verksamhet på Malta. Detta har till stor del berott på tillväxten inom e-handel och I-gaming industrin. EMI:s regleras av "Financial Institutions Act" och "Money Institutions Dir...

Ta reda på mer

Fusioner och fretagsfrvrv (M&A)

Vi har under de senaste åren företrätt ett antal internationella klienter vid olika gränsöverskridande transaktioner och gett råd avseende alla aspekter av maltesiska företagsstrukturer.   Vår företags- och M & A-avdelning erbjuder r&...

Ta reda på mer

Prospects Fretagsrdgivartjnster

"Prospects" är en ny plattform som upprättats av Maltas fondbörs i linje med dess engagemang för att öppna upp nya kapitalmarknadsmöjligheter, skapa stordriftsfördelar och att ge företag mer konkurrenskraft och hållbarhet.  Genom "Prospects" kan...

Ta reda på mer

Std till familjefretag

Malta har nyligen infört en ny lagstiftning för att uppmuntra god förvaltning av familjeföretag, för att hjälpa familjeföretag att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och att hjälpa sådana företag att föra över verksam...

Ta reda på mer

Members of