Compliancetjänster

Vi tillhandahåller ett brett utbud av företagstjänster till våra företagsklienter, bland andra att upprätta lagstadgade handlingar, att ta på oss rollen som complianceansvarig vid företaget (”Corporate Secretary”) och att upprätta mötesprotokoll och mötesagendor. Vi erbjuder också andra specialiserade företagstjänster såsom rådgivning och stöd vid utflyttning av företag till / från Malta och vid gränsöverskridande fusioner, divisioner och sammanslagningar.

Vår företagsavdelning vid ACT omfattar specialister med den kompetens som erfordras för att kunna ge utländska investerare, som är intresserade av företagsverksamhet på Malta, all nödvändig information och hjälp i relation till alla aspekter av maltesisk bolagsrätt. ACT kan därför erbjuda sina klienter ett komplett företagspaket bestående av heltäckande professionell service och assistans.

ACT kan skryta med att ha en stark företagsrådgivningsavdelning med en rikedom av erfarenhet vad gäller rådgivning och stöd som spänner över alla frågor som rör bolagsrätt, från att upprätta ett nytt företag och ge råd vid företags ändrade hemvist, sammanslagningar och köp, uppdelningar av företag, corporate finance transaktioner, joint ventures, insolvenslagstiftning och förfaranden, till aktieägatvister och bolagsstyrning.

För ytterligare information hänvisar vi till vårt faktablad som du kan läsa genom att klicka på följande länk.

http://www.act.com.mt/media/images/active/fact-sheets-malta-se/06.pdf

Du är också välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till [email protected]

Bolagsbeskattning på Malta

Maltesiska företag är föremål för en skattesats på 35 % på globala intäkter och kapitalvinster.   Malta beviljar olika skattemässiga incitament både för bolag och deras aktieägare vid aktieutdelningar.  Malta är m...

Ta reda på mer

Etablering av bolag på Malta

Att etablera ett bolag på Malta är en ganska enkel procedur och kan genomföras på 2 arbetsdagar, förutsatt att vi har tillgång till den information, de medel och den förvärvsutredning vi behöver. Lagen som reglerar maltesiska bolag är bolagsla...

Ta reda på mer

Bosättning på Malta

Ett varmt klimat, vänliga människor, utmärkta infrastrukturer för kommunikation, låg brottslighet och många andra av de maltesiska öarnas särdrag har gjort Malta till en ypperlig destination för folk att bosätta sig i. Dessutom innebär l&a...

Ta reda på mer

Onlinespel på Malta

Under de senaste åren har ett stort antal operatörer av onlinespel etablerat sig på Malta och Malta Gaming Authority har hittills utfärdat över 400 licenser. SpellicenserDet finns fyra (4) olika spellicenser som en presumtiv sökande kan ansöka om, dessa ä...

Ta reda på mer

Betalningsinstitut på Malta

Malta har blivit en favoritdestination för att inrättabetalningsinstitut (även kallade Payment Services Providers eller PSP). Ett antal fördelar har bidragit till denna framgång, huvudsakligen men inte enbart de skattelättnader som beviljas inte bara betalningsinsti...

Ta reda på mer

Elektroniska penninginstitut på Malta

Malta har nyligen sett en ökning av antalet elektroniska penninginstitut (EMI:s) som vill starta verksamhet på Malta. Detta har till stor del berott på tillväxten inom e-handel och I-gaming industrin. EMI:s regleras av "Financial Institutions Act" och "Money Institutions Dir...

Ta reda på mer

Fusioner och företagsförvärv (M&A)

Vi har under de senaste åren företrätt ett antal internationella klienter vid olika gränsöverskridande transaktioner och gett råd avseende alla aspekter av maltesiska företagsstrukturer.   Vår företags- och M & A-avdelning erbjuder r&...

Ta reda på mer

Prospects – Företagsrådgivartjänster

"Prospects" är en ny plattform som upprättats av Maltas fondbörs i linje med dess engagemang för att öppna upp nya kapitalmarknadsmöjligheter, skapa stordriftsfördelar och att ge företag mer konkurrenskraft och hållbarhet.  Genom "Prospects" kan...

Ta reda på mer

Stöd till familjeföretag

Malta har nyligen infört en ny lagstiftning för att uppmuntra god förvaltning av familjeföretag, för att hjälpa familjeföretag att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och att hjälpa sådana företag att föra över verksam...

Ta reda på mer

Members of