Indirekt Skatt

Vi förstår utmaningen i att behandla varje transaktion rätt i mervärdesskattehänseende och att fånga upp de uppgifter skattemyndigheterna kräver. Vi erbjuder en rad tjänster på det indirekta skatteområdet inklusive regelefterlevnad, momsplanering och rådgivning för att identifiera potentiella problemområden vid denna skatteplanering. Vi tillhandahåller också rådgivning vad gäller stämpelskatt vid försäljning och överföringar, samt i frågor som rör tull, accis och internationell handel.

Felaktig momsbehandling kan leda till påföljder och skadat anseende. Det är en utmaning att konsekvent upprätthålla toppstandard för efterlevnad när mervärdesskattelagstiftningen är i ständig förändring. Vid ACT hjälper vi våra klienter möta denna utmaning genom att tillhandahålla tjänster såsom:

  1. Att biträda vid momsregistrering;

  2. Att upprätta och lämna in momsdeklarationer, periodiska sammanställningar för försäljning till andra länder samt Intrastat-rapportering;

  3. Att upprätta och lämna in andra momsformulär såsom begäran om  momsåterbetalning;

  4. Att beräkna ingående mervärdesskatt i relation till Maltas regler för blandad verksamhet;

  5. Att rådge och biträda  vid med självrättelser av momsdeklarationer;

  6. Att rådge och biträda  vid inlämning av invändningar och överklaganden,

  7. Att biträda i samband med skatterevisioner eller andra utredningar från skattemyndigheterna. 

Du är välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till [email protected].

Bolagsbeskattning p Malta

Maltesiska företag är föremål för en skattesats på 35 % på globala intäkter och kapitalvinster.   Malta beviljar olika skattemässiga incitament både för bolag och deras aktieägare vid aktieutdelningar.  Malta är m...

Ta reda på mer

Etablering av bolag p Malta

Att etablera ett bolag på Malta är en ganska enkel procedur och kan genomföras på 2 arbetsdagar, förutsatt att vi har tillgång till den information, de medel och den förvärvsutredning vi behöver. Lagen som reglerar maltesiska bolag är bolagsla...

Ta reda på mer

Bosättning på Malta

Ett varmt klimat, vänliga människor, utmärkta infrastrukturer för kommunikation, låg brottslighet och många andra av de maltesiska öarnas särdrag har gjort Malta till en ypperlig destination för folk att bosätta sig i. Dessutom innebär l&a...

Ta reda på mer

Onlinespel på Malta

Under de senaste åren har ett stort antal operatörer av onlinespel etablerat sig på Malta och Malta Gaming Authority har hittills utfärdat över 400 licenser. SpellicenserDet finns fyra (4) olika spellicenser som en presumtiv sökande kan ansöka om, dessa ä...

Ta reda på mer

Betalningsinstitut p Malta

Malta har blivit en favoritdestination för att inrättabetalningsinstitut (även kallade Payment Services Providers eller PSP). Ett antal fördelar har bidragit till denna framgång, huvudsakligen men inte enbart de skattelättnader som beviljas inte bara betalningsinsti...

Ta reda på mer

Elektroniska penninginstitut på Malta

Malta har nyligen sett en ökning av antalet elektroniska penninginstitut (EMI:s) som vill starta verksamhet på Malta. Detta har till stor del berott på tillväxten inom e-handel och I-gaming industrin. EMI:s regleras av "Financial Institutions Act" och "Money Institutions Dir...

Ta reda på mer

Fusioner och fretagsfrvrv (M&A)

Vi har under de senaste åren företrätt ett antal internationella klienter vid olika gränsöverskridande transaktioner och gett råd avseende alla aspekter av maltesiska företagsstrukturer.   Vår företags- och M & A-avdelning erbjuder r&...

Ta reda på mer

Prospects Fretagsrdgivartjnster

"Prospects" är en ny plattform som upprättats av Maltas fondbörs i linje med dess engagemang för att öppna upp nya kapitalmarknadsmöjligheter, skapa stordriftsfördelar och att ge företag mer konkurrenskraft och hållbarhet.  Genom "Prospects" kan...

Ta reda på mer

Std till familjefretag

Malta har nyligen infört en ny lagstiftning för att uppmuntra god förvaltning av familjeföretag, för att hjälpa familjeföretag att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och att hjälpa sådana företag att föra över verksam...

Ta reda på mer

Members of