Skatterådgivning

Vi har en passion för skatt. Vårt specialistteam av skatterådgivare hjälper våra klienter såväl genom att bistå med de tjänster de behöver för att möta kraven i den maltesiska skattelagstiftningen som genom att ge kreativa och innovativa råd för att kunna dra full nytta av nya möjligheter.

På ACT ger vi våra klienter effektiv, kreativ, heltäckande och aktuell skatterådgivning. Vi ger råd och hjälp till privatpersoner som söker råd om beskattning vid gränsöverskridande anställningsinkomster, företagsinkomst, passiv inkomst, kapitalvinster och annan inkomst. Vi erbjuder även skatterådgivning till företag och andra organisationer avseende gränsöverskridande transaktioner och om hur de kan dra nytta av de skattelättnader som medges av skattelagstiftningen för att minska sin skatt.

Vid ACT erbjuder vi en komplett skattelösning genom att samarbeta med våra klienters skatterådgivare där bolaget har hemvist eller säte. Våra råd på området är personliga eftersom vi har fokus på klientens särskilda behov.

Våra tjänster omfattar:

  1. Att upprätta och lämna in skattedeklarationer till den maltesiska skattemyndigheten för våra klienter, individer såväl som företag;

  2. Att kontakta den maltesiska skattemyndigheten i olika skattefrågor;

  3. Att tillhandahålla skriftliga skatterådgivning i olika komplexa skattefrågor;

  4. Att ge råd om de mest skatteeffektiva skattekonstruktionerna med hänsyn till våra klienters omständigheter och särskilda förhållanden;

  5. Att bistå med skatteberäkning för företagsinkomst, kapitalvinster och annan inkomst;

  6. Att ge råd om tillåtna avdrag, skatteundantag, gränsöverskridande skattefrågor, dubbelbeskattningsavtalsöverväganden och skatteplaneringsmöjligheter.

För ytterligare information, vänligen läs vårt faktablad genom att klicka på följande länk.

http://www.act.com.mt/media/images/active/fact-sheets-malta-se/09.pdf

Du är också välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till [email protected]

Bolagsbeskattning på Malta

Maltesiska företag är föremål för en skattesats på 35 % på globala intäkter och kapitalvinster.   Malta beviljar olika skattemässiga incitament både för bolag och deras aktieägare vid aktieutdelningar.  Malta är m...

Ta reda på mer

Etablering av bolag på Malta

Att etablera ett bolag på Malta är en ganska enkel procedur och kan genomföras på 2 arbetsdagar, förutsatt att vi har tillgång till den information, de medel och den förvärvsutredning vi behöver. Lagen som reglerar maltesiska bolag är bolagsla...

Ta reda på mer

Bosättning på Malta

Ett varmt klimat, vänliga människor, utmärkta infrastrukturer för kommunikation, låg brottslighet och många andra av de maltesiska öarnas särdrag har gjort Malta till en ypperlig destination för folk att bosätta sig i. Dessutom innebär l&a...

Ta reda på mer

Onlinespel på Malta

Under de senaste åren har ett stort antal operatörer av onlinespel etablerat sig på Malta och Malta Gaming Authority har hittills utfärdat över 400 licenser. SpellicenserDet finns fyra (4) olika spellicenser som en presumtiv sökande kan ansöka om, dessa ä...

Ta reda på mer

Betalningsinstitut på Malta

Malta har blivit en favoritdestination för att inrättabetalningsinstitut (även kallade Payment Services Providers eller PSP). Ett antal fördelar har bidragit till denna framgång, huvudsakligen men inte enbart de skattelättnader som beviljas inte bara betalningsinsti...

Ta reda på mer

Elektroniska penninginstitut på Malta

Malta har nyligen sett en ökning av antalet elektroniska penninginstitut (EMI:s) som vill starta verksamhet på Malta. Detta har till stor del berott på tillväxten inom e-handel och I-gaming industrin. EMI:s regleras av "Financial Institutions Act" och "Money Institutions Dir...

Ta reda på mer

Fusioner och företagsförvärv (M&A)

Vi har under de senaste åren företrätt ett antal internationella klienter vid olika gränsöverskridande transaktioner och gett råd avseende alla aspekter av maltesiska företagsstrukturer.   Vår företags- och M & A-avdelning erbjuder r&...

Ta reda på mer

Prospects – Företagsrådgivartjänster

"Prospects" är en ny plattform som upprättats av Maltas fondbörs i linje med dess engagemang för att öppna upp nya kapitalmarknadsmöjligheter, skapa stordriftsfördelar och att ge företag mer konkurrenskraft och hållbarhet.  Genom "Prospects" kan...

Ta reda på mer

Stöd till familjeföretag

Malta har nyligen infört en ny lagstiftning för att uppmuntra god förvaltning av familjeföretag, för att hjälpa familjeföretag att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och att hjälpa sådana företag att föra över verksam...

Ta reda på mer

Members of